2018-01-26

2017 Yılı Akademik Faaliyetlere İlişkin Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru SonuçlarıÜniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından Rektörlüğümüze gönderilen başvurular ve değerlendirme kararları incelemiş olup söz konusu Akademik Teşvik Ödeneği Listesinin ekte belirtilen şekilde kabulüne karar verilmiştir.

NOT: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı 29 Ocak-02 Şubat 2018 mesai bitimine kadar şahsen yazılı olarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına itirazda bulunulabilinir. İtirazlara ilişkin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonun vereceği kararlar kesindir.

Akademik Teşvik Ödeneği Sonuç Listesi için tıklayınız.