2018-02-07

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ ALMAYA HAK KAZANANLARÜniversitemiz öğretim elemanlarının Akademik Teşvik Ödeneği 2017 yılına ait bilimsel çalışmalarını içeren başvuru dosyaları Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca incelenerek, 26.01.2018 tarihinde edilen Akademik Teşvik Ödeneği Sonuçlarına dair puan tablosuna yapılan itirazlar, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası gereğince değerlendirilmiş olup, Akademik Teşvik Ödeneği almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait puan tablosu aşağıda belirtilmiştir.

Tablo için tıklayınız.