Akademik Teşvik Düzenleme,Denetleme ve İtiraz Komisyonu

           
Prof.Dr. M.İhsan SOYSAL
Başkan
 
Prof.Dr. Alpay HEKİMLER
Üye
Doç.Dr. Murat ATEŞ
Üye
Doç.Dr. Osman KARA
Üye
 
Doç.Dr. Murat ÖZYAVUZ
Üye
Doç.Dr. Rıza ATAV
Üye
Doç.Dr. Oğuz BİLGİN
Üye
 
Doç.Dr. İlker ÖZMUTLU
Üye
Yrd.Doç.Dr. Özlem TEKİN
Üye
Yrd.Doç.Dr. Dalila ÖZBAY
Üye
 
Yrd.Doç.Dr. Birol TOPÇU
Üye