İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi