Soru 1: Hangi çeşit faaliyetler akademik teşvik kapsamındadır?

Cevap 1: Dokuz ayrı faaliyet türü akademik teşvik kapsamına alınmıştır;

(1)Proje

(2)Araştırma

(3)Yayın

(4)Tasarım

(5)Sergi

(6)Patent

(7)Atıf

(8)Tebliğ

(9)Ödül

Soru 2: Faaliyet ve puan tablosunda yer alan ikinci faaliyet türünün yurtdışı ve yurtiçi alt faaliyeti ne demektir?

Bu faaliyetlerin ilgili tabloda detaylarında belirtildiği gibi araştırma faaliyeti öğretim elemanının istihdam edildiği kurumlarca önceden onaylanmış, başlangıcı belirlenmiş, çalışmanın sonuç raporu aynı kurumlarca tescillenmiş (çıktı halinde, numara verilmiş veya web sayfasında sonucu açık erişime sunulmuş) ilgili tabloda (i) maddesinde sözü edilen kapsamında yürütülmemiş en az 3 ay süreli ve süreçleri raporlaştırılmış, YÖK tarafından yürütülen değişim programlarının (Erasmus, YÖK bursları vb.) kapsamı dışında ve bu yönetmelikteki diğer 8 maddenin kapsamında olmayan sistematik çalışmaları tanımlar.

Bununla birlikte yurtdışı araştırmalar 40, yurt içi araştırmalar ise 30 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Soru 3: Atıflar nasıl hesaplanır?

Cevap 3: Atıf ilgili eserdeki kişi sayısına bölünerek hesaplanmalıdır. Atıfların çeşitleri ve puan türleri faaliyet ve puan tablosunda şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtilmiştir.

Soru 4:Projeler nasıl değerlendirilmektedir?

Cevap 4: Projeler ulusal ve uluslararası olmak, 2015 yılı içinde sonuçlandırılmış olmak temel kriter olmak üzere destekleyen kamu ve özel kuruluşa göre ve 8 ayrı destek kaynağını içerecek şekilde faaliyet ve puan tablosunda yer almaktadır.

Soru 5: Dergi editörlüğü ile dersi editör kurulu üyeliği arasındaki fark nedir?

Cevap 5: Faaliyet tablosunda da belirtildiği gibi ulusal ve uluslararası olarak ikiye ayrılmak, indekste yer alıp almamaya göre diğer iki kategoriye ayrılmak üzere varsa baş editörlüğü tanımladığı değerlendirilmektedir.

Kitap/dergi editörler kurulu üyeliği ise yukarıda belirtilen kategoriler içinde, varsa editörler kurulu üyeliğini (diğer editör kurulu üyelerini) tanımlamaktadır.

Soru 6: Hakemli dergi ne demektir?

Cevap 6: En az beş (5) yıl süreyle düzenli olarak yayımlanmakta olan hakemli dergiyi tanımlamaktadır.

Soru 7: Faaliyet tablosundaki yayın neleri kapsamaktadır?

Cevap 7: Kendi içinde ulusal ve uluslararası olmak üzere, tez çalışmaları hariç, ilgili akademik teşvik yılında yayınlanmış olmak şartıyla (belgelenmiş ve ISBN numarası alınmış olmak koşuluyla), alanında araştırma kitabı, ders kitabı, kitap editörlüğü, kitap bölümü, kitap tercümesi ve kitap tercümesinde editörlük gibi 6 farklı yayın söz konusudur. Kitap tercümesi editörlüğü ise kitabın birden fazla bölümünün farklı editörlerce yapılması durumunda kitabın baş editörünü tanımlamaktadır.

Soru 8:Atıf nasıl hesaplanacaktır?

Cevap 8: Öğretim elemanın kendi çalışmalarına yaptığı atıflar hesaplama dışında olmak üzere, öğretim elemanın yazar olarak yer almadığı ulusal yada uluslararası kitap, SSCI, SCI-Exp., AHCI indeksli dergi makalesi veya bunların dışındaki indeksli dergilerdeki makalelerde, diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde makalelerde ilgili elemanın eserlerine yapılan atıflar, yazar sayısına bölünmek suretiyle puanlanmaktadır.

Soru 9: Tebliğ nedir?

Cevap 9: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış (bildiri kitabı, özet kitabı, web sitesi, CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade etmek üzere, sözlü tam metin, sözlü özet metin, posterler kastedilmektedir.

Soru 10: Ödül ne demektir?

Cevap 10: Çalışma, proje, yayın teşvik ödülü hariç, alanında ulusal ve uluslararası olmak üzere, kamu ve özel kurumlarınca (belgelenmek üzere) yada Bilim ve sanat kurulu olan kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerden alınan ödüller (belgelenmek koşuluyla) ifade edilmektedir.